Informe de trasparencia 2016

La Fundación ACAI-TLP publica un informe de gestión correspondiente al ejercicio del pasado año, mostrando el compromiso con el buen gobierno y la trasparencia.

Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta. Lorem Ipsum ha estat el text estàndard de la indústria des de l’any 1500, quan un impressor desconegut va fer servir una galerada de text i la va mesclar per crear un llibre de mostres tipogràfiques.